โมบิล เอ็กซ์ตร้า Mobil Extra 4T SAE10W-40 ขนาด 1ลิตร

โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T SAE10W-40 ขนาด 1ลิตร

Mobil Extra 4T SAE10W-40 Packed 1Lites

 

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สมรรถนะสูง สำหรับรถจักรยานยนต์สี่จังหวะ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด พร้อมการปกป้องรถจักรยานยนต์และการใช้งานในทุกรูปแบบ.

 

การใช้งาน 
แนะนำเป็นพิเศษให้ใช้ โมบิล เอ็กซ์ตร้า 4T (Mobil Extra 4T) เพื่อการหล่อลื่นเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สี่จังหวะทุกประเภท ที่ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

 

มาตรฐาน
API SJ
JASO MA

ราคา150 บาท
จำนวน: