FUELTREAT-น้ำยาชะล้างระบบเชื้อเพลิง SUREFIRE Fuel Injection Cleaner ขนาด 250 มิลลิลิตร

[สินค้านำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย]

ฟิวเอลทรีท น้ำยาชะล้างระบบเชื้อเพลิง SUREFIRE ขนาด 250 มิลลิลิตร

FUELTREAT - SUREFIRE Fuel Injection Cleaner Packed 250 ml.

     น้ำยาชะล้างระบบเชื้อเพลิงประสิทธิภาพสุงเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล มีคุณสมบัติขจัดคราวสกปรกของหัวฉีด คาร์บูเรเตอร์และวาล์วในขณะขับขี่ 

วิธีใช้

สามารถเติมในถังน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนการเติมน้ำมัน เพื่อประโยชน์สุงสุดควรเติมขณะที่น้ำมันในถังเหลือน้อยที่สุด

 

ราคา365 บาท
จำนวน:
Visitors: 267,647
ตรวจสอบการติดตั้งโค้ด