น้ำมันเครื่อง โมบิล 1 สังเคราะห์แท้ FS 0W-30 Mobil 1 Ultimate Performance FS 0W-30 ขนาด 4 ลิตร

โมบิล น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ FS 0W-30  ขนาด 4 ลิตร

Mobil 1 Ultimate Performance FS 0W-30 Packed 4 Lite

โมบิล 1 OW-30 เป็นน้ำสังเคราะห์แท้ขั้นสูง ออกแบบสำหรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด มีสมบัติช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่ โดดเด่นที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์โมบิล 1

-ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่

-ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยม

-ป้องกันการสึกหรอและสมรรถนะสูง

-ช่วยเครื่องยนต์สะอาดโดยการป้องกันเขม่า 

-ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ในการทำงานที่อุณหภูมิสูง