AMSOIL น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ รุ่น XL 10W-40 Synthetic Motor Oil สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 3.784 ลิตร. l Oilsquare

AMSOIL น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ รุ่น XL 10W-40 สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 3.784 ลิตร. 

AMSOIL Synthetic Motor Oil XL 10W-40  Packed 3,784 Lites

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Boosted Engine Protection)  ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากกว่า ทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้สะอาดกว่า สามารถทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำมากและสูงมาก และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป เพิ่มระยะการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด 19,200 กม หรือ 1 ปี

คุณประโยชน์

ต้านทานการเสียสภาพของน้ำมัน

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น XL สามารถรักษาสภาพ การหล่อลื่น (ความหนืด) ได้ แม้จะอยู่ในสภาพเลวร้าย (ความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ) ซึ่งทำให้น้ำมันทั่วไปเกิดการเสียสภาพได้ สภาพดังกล่าวส่งผลให้ค่าความหนืดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  ผลที่ตามมาคือ  น้ำมันเครื่องสูญหายมากขึ้น ตะกอนในเครื่องยนต์มากขึ้น การสึกหรอเพิ่มขึ้น และการสตาร์ทเครื่องยนต์ยากขึ้น

ได้มีการทดสอบ GMOD (GM Oxidation and Deposit) หรือ การทดสอบการเกิดออกซิเดชั่นและตะกอนที่ความร้อนสูงของ GM  บนเครื่องยนต์ 5.7 ลิตร V8 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 ชั่วโมง ผลที่ได้คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น XL สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงความหนืดได้ดีกว่าน้ำมันเครื่อง ที่เกิดสภาวะ Breakdown 1 (อ้างอิงตามข้อกำหนดของ GM dexose1 Gen2) ถึง 64 % ซึ่งแสดงว่า  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น XL เหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพที่ความร้อนสูงได้ดีกว่า

ราคา2,128 บาท
จำนวน: