การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล

           

 

                เทศกาลสงกรานต์เริ่มเข้ามาใกล้กันแล้วนะคะ ทางร้านมีบทความแนะนำการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางด้วยตนเอง ง่ายๆและไม่เสียเวลามาก เพื่อความปลอดภัยมาฝากกันคะ เริ่มต้นจาก

-         การตรวจสภาพรถภายนอก

 

1.  ยาง  ตรวจสอบแรงดันลมยาง ดอกยางหรือรอยฉีกขาด การขันแน่นของล้อรถ ต้องไม่แน่น
จนเกินไปจนไม่สามารถคลายออกได้ด้วยตัวเอง

 

2.  รอยรั่วซึมของน้ำมันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก หรือน้ำรั่วซึมใต้ท้องรถ

 

3.  ยางปัดน้ำฝน ลองทดสอบการใช้งานดูค่ะ ว่าปกติหรือเปล่า

4.  ไฟส่องสว่าง ตรวจดูไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรค ไฟเลี้ยว หรืออื่น ๆ รวมทั้งระดับไฟหน้า
ด้วยว่าเป็นปกติทั้งหมด

 

 

-         การตรวจสภาพรถภายใน

 

1.   ยางอะไหล่และแม่แรง ตรวจเช็คลมยาง และให้แน่ใจว่าแม่แรงและด้ามขันใช้งานได้ตามปกติ

 

2.   เข็มขัดนิรภัย ตรวจเช็คว่าหัวเข็มขัดสามารถล็อคได้เรียบร้อย

 

3.   แตร มีเสียงดังตามปกติ

 

4.   แผงควบคุมและอุปกรณ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าทำงานเป็นปกติ และที่ปัดน้ำฝน ปัดได้เรียบร้อยสม่ำเสมอ

 

5.   เบรก ขาเบรกอยู่ในค่ากำหนดหรือไม่ หรือผ้าเบรกยังใช้งานได้ปกติ

 

6.   ระดับน้ำหล่อเย็น ควรจะมีอยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักสำรอง

 

7.   หม้อน้ำและท่อยาง ควรดูว่าด้านหน้าหม้อน้ำหมดจดไม่มีเศษวัสดุ หรือใบไม้ติดอยู่ ดูท่อยางว่ามีรอยแยกเปื่อย มีรอยฉีกขาดหรือหลวม

 

8.   สายพานขับต่างๆ ต้องไม่มีรอยแตก เลอะน้ำมันหล่อลื่น และความตึงสายพานอยู่ในค่ากำหนด

 

9.   แบตเตอรี่และสายไฟ ตรวจดูและเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนดดูเปลือกแบตเตอรี่ว่ามีร่องรอยเสียหายหรือไม่ ดูขั้วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่

 

10. ระดับน้ำมันเบรคและคลัชท์ ตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกและคลัทช์อยู่ในระดับที่ถูกต้อง

 

11. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจดูว่าท่อน้ำมันมีการรั่ว หลุดหรือไม่