น้ำมันเครื่อง ปตท. ซินเธติค PTT Synthetic NGV SAE5W-40 ขนาด 4 ลิตร

ปตท เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค เอ็นจีวี SAE5W-40 ขนาด 4 ลิตร
PTT Performa Synthetic NGV SAE5W-40 Packed 4 Lites 

น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ 100% ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG ร่วมกับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้งาน
• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติ
• เพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับเครื่องยนต์
• เพิ่มระดับการปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ
• ลดการเติมพร่อง
• ป้องกันการเกิดโคลน และทำให้เครื่องยนต์สะอาด
• ยืดอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด

มาตรฐาน
• API SN/CF
• ACEA A3

ราคา1,200 บาท
จำนวน: