น้ำยาแปรสภาพสนิม RC : Rust Convertor ขนาด 500 มิลลิลิตร

น้ำยาแปรสภาพสนิม ขนาด 500 มิลลิลิตร
RC : Rust Convertor
.
ใช้ได้กับวัสดุที่มีสนิมจับอยู่เต็มเรือเพียงบางส่วน เช่น ถังเก็บน้ำมัน เรือ ตู้คอนเทรนเนอร์ เหล็ดดัด ประตู ท่อน้ำ หรือสิ่งอื่นๆที่มีสนิมจับอยู่ โดยน้ำยาจะทำปฏิกกิริยา ที่ไม่เป็นพิษ เพื่อเปลี่ยนสนิมให้เป็นกลาง
.
วิธีใช้งาน

ทาน้ำยาลงบนพื้นผิวที่มีสนิมจับอยู่ รอเวลา 10-15 นาที จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำ แห้ง และไม่ติดมือ หลังจากทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สามารถทาสีทับได้ เพื่อเพิ่มความคงทนต่อสภาพแวดล้อม
ราคา280 บาท
จำนวน: