โมบิล สเปเชียล Mobil Special 4T SAE20W-50 ขนาด 0.8ลิตร

โมบิล สเปเชียล 4T SAE20W-50 ขนาด 0.8ลิตร

Mobil Special 4T SAE20W-50 Packed 0.8 Lites

โมบิล สเปเชียล 4T น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะในรถจักรยานยนต์ทั่วๆไป


ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ 
โมบิล สเปเชียล 4T ผลิตขึ้นจากการผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและความสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การก่อตัวของคราบสกปรกและป้องกันการสึกหรอและกัดกร่อนของเครื่องยนต์ 

การใช้งาน 
โมบิล สเปเชียล 4T แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะ เช่น เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ รถมอเตอร์ไซค์, เครื่องตัดหญ้าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและปั๊ม ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API SJ และJASO MA 

มาตรฐาน

API SJ

ราคา110 บาท
จำนวน: