ไอชิน น้ำมันเกียร์ AISIN AFW+ ขนาด 4 ลิตร

ไอชิน น้ำมันเกียร์ AFW+ ขนาด 4 ลิตร

AISIN Gear Oil AFW+ Packed 4 Lites

 

* ไอชินคือผู้ผลิตเกียร์อัตโนมัติ OEM อันดับ 1 ของโลก

น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง จากการสังเคราะห์พิเศษ

เกรด TOYOTA T-II, T-IV และ TOYOTA WS

Honda ATF Ultra II,

Nissan Matic C, D, J, K, S

GM DexronIII

รวมถึงระบบ Slip controlled Lock-up Clutch

ราคา895 บาท
จำนวน: