ไอซิน น้ำมันเกียร์ AISIN AFW+ ขนาด 1 ลิตร

ไอชิน น้ำมันเกียร์ AISIN AFW+ ขนาด 1 ลิตร

* ไอชินคือผู้ผลิตเกียร์อัตโนมัติ OEM อันดับ 1 ของโลก

น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง จากการสังเคราะห์พิเศษ

เกรด TOYOTA T-II, T-IV และ TOYOTA WS

Honda ATF Ultra II,

Nissan Matic C, D, J, K, S

GM DexronIII

รวมถึงระบบ Slip controlled Lock-up Clutch

 

ราคา275 บาท
จำนวน: