น้ำมันเครื่อง ปตท เพอร์ฟอร์มา แก๊สเทค SAE15W-40 - PTT Performa Gas Tech SAE 15W-40 ขนาด 4แถม1 ลิตร

ปตท เพอร์ฟอร์มา แก๊ส เทค SAE15W-40 ขนาด 4แถม1 ลิตร
PTT Performa Gas Tech SAE15W-40 Packed 4Free1 Lites 

น้ำมันเครื่อง เทคโนโลยีสังเคราะห์ ออกแบบสำหรับรถโดยสารเบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร

การใช้งาน
• ออกแบบสำหรับรถโดยสารเบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง เช่น รถแท๊กซี่, รถตู้โดยสาร
• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติ
• ลดการเติมพร่องจากการวิ่งต่อเนื่อง
• ลดปัญหาการเกิดโคลน
• ทนความร้อนได้ดี
• ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ

มาตรฐาน
• API SN

ราคา480 บาท
จำนวน: