วาโวลีน เอทีเอฟ+4 Valvoline ATF+4 ขนาด 1 ลิตร

วาโวลีน เอทีเอฟ+4 ขนาด 1 ลิตร

Valvoline ATF+4 Packed 1 Lite

เอทีเอฟ+4 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง สังเคราะห์แท้ 100% ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ รถ Chrysler ที่ผลิตตั้งแต่ปี 1998 ขึ้นไป ที่ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติ ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน Chrysler Material Standard MS-9602 เหมาะกับรถ Chrysler ที่คู่มือกำหนดให้ใช้น้ำมัน ประเภท Mopar, ATF+2, ATF+3 และ ATF+4

มาตรฐาน

Mopar ATF+ MS 7176®, Mopar ATF+2 Mopar ATF+3™ , Mopar ATF+4™

ราคา450 บาท
จำนวน: