สเปรย์ทำความสะอาดห้องเครื่อง ขนาด 650 มิลลิลิตร

สเปรย์ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ภายนอก

ขนาด 650 มิลลิลิตร 

 

คุณสมบัติ : ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก  น้ำมัน จาระบี ฝุ่นละออง 

 

วิธีใช้ : เขย่าขวดก่อนใช้ สเปรย์น้ำยาลงบนผิวที่ต้องการทำความสะอาด ใช้ผ้าเช็ดหมาดๆเช็ดให้สะอาด หรือใช้้น้ำล้าง 

ราคา155 บาท
จำนวน: