น้ำมันเครื่อง ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก อีโค่ ไฟว์-Havoline ProDS Eco5  SAE0W-20 1ลิตร

ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก อีโค่ ไฟว์  SAE0W-20 1ลิตร

Havoline ProDS Eco 5 SAE0W-20 Packed 1 Lites

 

น้ำมันเครื่อง ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก อีโค่ ไฟว์ 0W-20 น้ำมันสังเคราะห์ 100% สูตรประหยัดเชื้อเพลิง เหมาะสำหรับรถ ที่กำหนดให้ใช้น้ำมันความหนืดต่ำ
ผ่านมาตรฐาน ILSAC GF-5 และ API SN สามารถใช้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ถึง E85

คุณประโยชน์

  • ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยให้เครื่องยนต์ส่งถ่ายกำลัง ได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • มีอัตราการกินน้ำมันเครื่องต่ำ

มาตรฐาน

SAE 0W-20
ILSAC GF-5
API SN

ราคา280 บาท
จำนวน: