โมตุล น้ำยาระบายความร้อน Motul Motocool Expert HybridTech ขนาด 1 ลิตร

I โมตุล น้ำยาระบายความร้อน ขนาด 1 ลิตร

Motul Motocool Expert Hybrid Technology Packed 1 Lites

สารหล่อเย็นพร้อมใช้ได้ทันที ป้องกันระบบหล่อเย็นแข็งตัวและป้องกันการกัดกร่อน เหมาะสำหรับ ระบบหล่อเย็นในรถจักรยานยนต์ ที่ใช้หม้อน้ำที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ป้องกันระบบหล่อเย็นแข็งตัว ได้ที่ (-25°C / -13°F) ส่งต่อความร้อนได้ดี ป้องกันเครื่องยนต์ร้อนจัด เพิ่มจุดเดือดของน้ำได้ถึง 133°ํC /271°ํF (+1.5 bars) 

สารหล่อเย็น ชนิดพร้อมใช้ได้ทันที (เพื่อประสิทธิภาพการหล่อเย็น ไม่ควรผสมให้เจือจางด้วยน้ำ) พัฒนาสำหรับเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก เรือ รถแทรกเตอร์ และรถทั่วๆไป ด้วย HYBRID TECHNOLOGY ช่วยระบายความร้อนได้ดี ระบบหล่อเย็นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อนซึ่งเกิดจากสนิม

ราคา390 บาท
จำนวน: