กรองน้ำมันเครื่อง ฟูล 1-OTT545 นิวอัลติส ALL NEW ALTIS >ปี 2010 (3ZR-FE)

กรองน้ำมันเครื่อง ฟูล 1-OTT545 นิวอัลติส >ปี 2010 (3ZR-FE)
Oil Filter - FULL - 1-OTT545 ALL NEW ALTIS  Y'2010 (3ZR-FE)

ใช้แทน เบอร์ 04152-37010


- Toyota ALL NEW Altis  ปี2010 ถึง ปัจจุบัน 

 ขนาดของกรองน้ำมันเครื่อง /DIMENSION

ความสูง : 5.4 cm.
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก : 6.1 cm.
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน : 2.8 cm. 

ราคา85 บาท
จำนวน: