กรองอากาศ FULL CORONA /โคโรน่า

กรองอากาศ ฟูล 1-ATT547 โคโรน่า AT190/ ST190/ ST191, 195, 210, 215
Oil Filter – FULL – 1-ATT547 CORONA AT190/ ST190/ ST191, 195, 210, 215

ใช้แทน เบอร์ 17801-74020

– TOYOTA CORONA / โตโยต้า โคโรน่า

  AT190 4A-FE 1.6

  ST190 4S-FE 1.8

  ST191,195,210,215 3S-FE 

  AT191 7A-FE

ราคา185 บาท
จำนวน: