น้ำมันเครื่อง เพาวซ่าร์ ซุปเปอร์เอชดี Pulzar SuperHD SAE30 ขนาด 5 ลิตร

เพาวซ่าร์ ซุปเปอร์เอชดี SAE30 ขนาด 5 ลิตร

Pulzar SuperHD SAE30 Packed 5 Lites

.

น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องเบนซิน เบอร์ 30 เหมาะสำหรับใช้งานรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็กทั้งที่เป็นเครื่องยนต์แก็สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล

 

ราคา520 บาท
จำนวน: