น้ำมันเครื่อง เดโล่ ซิลเวอร์ Delo Silver SAE40 ขนาด 18 ลิตร

เดโล่ ซิลเวอร์ SAE40 ขนาด 18 ลิตร

Delo Silver SAE40 Packed 18 Lites

เดโล่ ซิลเวอร์  เป็น น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดเดียวคุณภาพสูงสำหรับงานหนัก ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินซึ่งต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน API CF หรือ SFเดโล่ ซิลเวอร์  เหมาะสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงที่มีปริมาณซัลเฟอร์สูงที่มีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่เหมาะสม

ราคา2,320 บาท
จำนวน: