ซีอาร์ซี สเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ CRC Smoke Test ขนาด 71 กรัม

ซีอาร์ซี สเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ ขนาด 71 กรัม

CRC Smoke Test Packed 71 gram. (2.5 oz)

คุณสมบัติ

  • เป็นสเปรย์ควันเทียมสำหรับทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟภายในอาคาร
  • นํ้ายาเคมีถูกสังเคราะห์เพื่อจำลองคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของควันไฟทุกประการเพื่อทำสอบเซ็นเซอร์จับควันไฟว่ายังใช้การได้อยู่หรือไม่
  • นํ้ายาไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ไม่ตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • ได้รับรองมาตรฐานจาก UL สหรัฐอเมริกาสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ทางอัคคีภัย
  • เหมาะสำหรับการทดสอบภายในอาคาร ห้องชุด สำนักงาน หรือที่ๆไม่สามารถใช้ควันจริงในการทดสอบได้

วิธีใช้

1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน

DESCRIPTION:

Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.

ราคา375 บาท
จำนวน: