ซีอาร์ซี นํ้ายาฉีดลอกปะเก็นและสี CRC Gasket Remover ขนาด 340 กรัม

ซีอาร์ซี นํ้ายาฉีดลอกปะเก็นและสี ขนาด 340 กรัม

CRC Gasket Remover Packed 340 gram. (12 oz.)

คุณสมบัติ 

  • เป็นน้ำยาที่ใช้ฉีด ลอกปะเก็นเก่าที่แข็งตัว ตัวน้ำยาจะเข้าไปละลายตัวปะเก็นเก่าที่แข็งตัวภายในเวลาไม่กี่นาที 
  • ทำให้สามารถลอกเอาปะเก็นออกได้โดยง่ายไม่ทำให้ตัวชิ้นส่วนโลหะเสียหาย หรือเป็นรอยขีดข่วนปลอดภัยกับโลหะต่าง ๆ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก ทองเหลือง
  • ใช้ ลอกสี ผิวเคลือบ ยูริเทน รูปลอก กาว คราบไหม้ของจารบีและน้ำมัน สีปากกาเขียนอะไหล่ ล้างคราบสกปรกต่างๆ ภายในเครื่อง ออกจากผิวโลหะ  
  • ไม่ควรฉีดทําความสะอาด บนวัสดุที่มีการทําสี อาจทําให้สีของวัสดุหลุดลอกได้

วิธีใช้

1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน

DESCRIPTION:

Used for the removal of conventional & formed in place gaskets on motors, pumps & flanges. Moreover, it can use to remove all of stains from metal.

ราคา390 บาท
จำนวน: