ดับบลิวดี 40 สเปรย์หล่อลื่นสายพาน WD-40 Specialist Automotive Belt Dressing ขนาด 360 มิลลิลิตร

ดับบลิวดี 40 สเปรย์หล่อลื่นสายพาน ขนาด 360 มิลลิลิตร

WD-40 Specialist Automotive Belt Dressing Packed 360 Ml.

สเปรย์ฉีดสายพานเป็นสูตรเพื่อยืดอายุการใช้งานรักษาเนื้อสายพาน ให้มีการยึดเกาะและแรงฉุดที่ดี เหมาะกับสายพานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสายพาน V Belt สายพาน FLAT Belt หรือสายพาน COGGED Belt และยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และความอ่อนตัวของสานพานทำให้ไม่เกิดเสียงสายพานหอน และการลื่นไหลของสายพาน

ราคา260 บาท
จำนวน: