ดับบลิวดี 40 สเปรย์ทำความสะอาดปีกผีเสื้อ คาร์บิวเรเตอร์และโช๊ค WD-40 Specialist Automotive Carbu & Choke Cleaner ขนาด 450 มิลลิลิตร

ดับบลิวดี 40 สเปรย์ทำความสะอาดปีกผีเสื้อ คาร์บิวเรเตอร์และโช๊ค ขนาด 450 มิลลิลิตร

WD-40 Specialist Automotive Carbu & Choke Cleaner Packed 450 Ml.

สเปรย์ทำความสะอาดปีกผีเสื้อ คาร์บิวเรเตอร์และโช๊คเป็นสูตรทำงาน ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อขจัดสิ่งสกปรกสะสม อาทิ คราบยางเหนียว ตะกอนน้ำมัน คราบเขม่า และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่จับตัวอยู่โดยรอบปีกผีเสื้อคาร์บิวเรเตอร์ และโช๊คเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคาร์บิวเรเตอร์และระบบเผาไหม้ เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

ราคา340 บาท
จำนวน: