ดับบลิวดี 40 สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องยนต์ WD-40 Specialist Automotive Machine & Engine ขนาด 450 มิลลิลิตร

ดับบลิวดี 40 สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ขนาด 450 มิลลิลิตร

WD-40 Specialist Automotive Machine & Engine Packed 450 Ml.

สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องยนต์เป็นสเปรย์ทำความสะอาดสูตรน้ำมันประสิทธิภาพสูง ใช้ทำความสะอาดคราบติดแน่นที่ทำความสะอาดออกยากอาทิ คราบจาระบี น้ำมัน น้ำมันดิบ รอยเปื้อน สิ่งสกปรก และคราบกาว หรือสารยึดติดต่าง ๆ

ราคา300 บาท
จำนวน: