ดับบลิวดี 40 ทำความสะอาดผิวหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้า WD-40 Specialist Contact Cleaner ขนาด 360 มิลลิลิตร

ดับบลิวดี 40 ทำความสะอาดผิวหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด 360 มิลลิลิตร

WD-40 Specialist Contact Cleaner Packed 360 Ml.

เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดผิวหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กำจัดคราบน้ำมันสิ่งสกปรกตกค้างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากความสามารถในการเป็นฉนวนต้านไฟฟ้าได้ถึง 35,000 โวลล์ แห้งเร็วไม่มีสารตกค้างภายหลังการใช้งานและความสามารถแทรกซึมและขจัดสิ่งสกปรกได้ดีกว่าคู่แข่ง ทำให้ WD-40 SPECIALIST CONTACT CLEANER เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ข้อแนะนำการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน WD-40 Specialist CONTACT CLEANER กล่องควบคุม, สวิตซ์ไฟ, แอร์โฟล์วเซนเซอร์ , ปริ้นเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, หัวอ่านเทป, สะพานไฟ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์ไฟฟ้า, วงจรคอมพิวเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องรับ, เครื่องกระตุ้น, ลำโพง, ไมโครโฟน และอื่นๆ

ราคา290 บาท
จำนวน: