กรองอากาศ FULL โตโยต้า-Toyota Corolla AE100/101 สามห่วง, Corolla AE110 ตูดเป็ด, Corolla AE111 ไฮทอร์ก

กรองอากาศ ฟูล 1-ATT544 โตโยต้า โคโรร่า AE100/101 สามห่วง, AE110, AE111 

Air Filter – FULL – 1-ATT544 TOYOTA Corolla AE100/101 , Corolla AE110 , Corolla AE111 ไฮทอร์ก 

ใช้แทน เบอร์ 17801-15070

– TOYOTA Corolla AE100/101 สามห่วง

- TOYOTA Corolla AE110 ตูดเป็ด

- TOYOTA Corolla AE111 ไฮทอร์ก 

ราคา200 บาท
จำนวน: