น้ำมันเครื่อง คาสตรอล แม็กนาเทค Castrol Magnatec SAE0W-20 ขนาด 3.5 ลิตร

คาสตรอล แม็กนาเทค สต๊อป สตาร์ท SAE0W-20 ขนาด 3.5 ลิตร

Castrol Magnatec STOP-START SAE0W-20 ขนาด 3.5 ลิตร

.

น้ำมันเครื่อง นวัตกรรมใหม่เพื่อการขับขี่แบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง

รถทุกคันแม้แต่รถที่มีระบบสต็อป-สตาร์ท เทคโนโลยีล่าสุดก็ไม่อาจแสดงสมรรถนะที่ดีที่สุดท่ามกลางการจราจรที่แออัด ซึ่งนับวันจะแออัดมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตลอด 10ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เครื่องยนต์สึกหรอและสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง

นี่คือเหตุผลที่เราสร้างสรรค์ แม็กนาเทค สต็อป-สตาร์ท ใหม่ ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อค เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์เฉพาะ จนได้น้ามันเครื่องสังเคราะห์ 100% ทรงประสิทธิภาพสูงสุด

  • ผนึกกาลังตรงเข้ายึดเกาะเพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า
  • ลดการสึกหรออย่างมีนัยสาคัญทั้งขณะสตาร์ท(1)ระหว่างการขับแบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง(2)ได้ถึง 50 %
  • ช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้ถึงปีละ 60 ลิตร(3)ระหว่างการขับแบบ เบรค เบรค เร่ง เร่ง
    คาสตรอล แม็กนาเทค 0W-20
  • ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท แม้แต่ในรถใหม่ที่มีเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบสต็อป-สตาร์ท
  • Exceeds API SN (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน); ILSAC GF -5

1อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN
2อ้างอิงผลการทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA
3อ้างอิงผลการทดสอบเปรียบเทียบกับน้ามันเครื่อง 15 W-40

โดย ISP ปี 2015 บน EUDC ( ทางหลวง), EPA NYCC (ถนนในเมือง) และ Castrol Ultra-Idle Cycle (สาหรับการจราจรที่แออัด) ภายใต้การขับขี่เฉลี่ยปีละ 12,000 กิโลเมตร แบ่งเป็นการขับรถบนถนนทางหลวง 60 %ในเมือง 30 % จราจรแออัด 10 % ผลการขับขี่จริงอาจแตกต่างกับการทดสอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่ใช้ สภาวะ และรูปแบบการขับขี่

วิธีใช้และข้อควรระวัง
• ใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
• ถ้าน้ามันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้าสะอาด
• กาจัดน้ามันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 
ราคา1,050 บาท
จำนวน: