พีทีที สไลด์เวย์ ออยล์ 68 PTT SLIDEWAY OIL 68 น้ำมันเพื่อระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ขนาด 18 ลิตร

พีทีที สไลด์เวย์ ออยล์ 68 ขนาด 18 ลิตร

PTT SLIDEWAY OIL 68 Packed 18 Lites

น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ถูกออกแบบเพื่อระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยเพิ่มคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานเพื่อป้องกันการเลื่อนไถลและลื่นสะดุดของเครื่องจักรรางเลื่อนด้วยสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Anti-slip/stick) พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับใช้หล่อลื่นในระบบรางเลื่อนทั้งที่เป็นแบบแนวราบและแบบแนวดิ่ง

• แนะนำการใช้งานเบอร์ความหนือ ISO VG 32 หรือ 68 สำหรับระบบรางเลื่อนแนวราบ และ ISO VG 220 สำหรับใช้งานในระบบรางเลื่อนแนวดิ่ง

• PTT Slideway Oil 68 สามารถใช้กับระบบไฮดรอลิกได้ด้วย

คุณสมบัติพิเศษ

• ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

• สามารถเกาะติดรางเลื่อนได้ดี ทำให้ไม่เกิดการลื่นสะดุดของเครื่องมือที่ต้องการความแม่นยำสูง

มาตรฐาน

Cincinnati Milacron P-47, P-50

ราคา1,680 บาท
จำนวน: