น้ำมันเครื่อง โมบิล1 สังเคราะห์แท้ 0W-20 Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-20 ขนาด 4 ลิตร

โมบิล 1 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ SAE0W-20  ขนาด 4 ลิตร

Mobil 1 Advanced Fuel Economy SAE 0W-20 Packed 4 Lite

โมบิล 1 OW-20 เป็นน้ำสังเคราะห์แท้ขั้นสูง ออกแบบสำหรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุด มีสมบัติช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่ โดดเด่นที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์โมบิล 1

-ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่

-ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยม

-ป้องกันการสึกหรอและสมรรถนะสูง

-ช่วยเครื่องยนต์สะอาดโดยการป้องกันเขม่า 

-ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ในการทำงานที่อุณหภูมิสูง