CRC นํ้ายาล้างเซ็นเซอร์แอร์โฟร์ Mass Air Flow Sensor Cleaner ขนาด 127 กรัม

ซีอาร์ซี นํ้ายาล้างเซ็นเซอร์แอร์โฟร์ ขนาด 127 กรัม

CRC Mass Air Flow Sensor Cleaner Packed 127 กรัม

 

  • ใช้ฉีดล้างเซนเซอร์แอร์โฟร์ ( MASS SENSOR ) ในรถยนต์ซึ่งใช้วัดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเครื่อง และส่งข้อมูลให้สมองกลเพื่อควบคุมปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องให้เหมาะสม
  • ช่วยกอบกู้กำลังเครื่องยนต์ถึง 4 – 10 แรงม้า  
  • ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ ประหยัดน้ำมัน 
  • ไม่ทิ้งคราบ ระเหยแห้งเร็ว และปลอดภัย 100% กับเซนเซอร์ MAF ทุกชนิดทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

วิธีใช้ 

1.เขย่ากระป๋อง
2.ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆห่างชิ้นงาน 20~30Cm
3.กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน

ราคา230 บาท
จำนวน: