น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพได้อย่างไร

รู้หรือไม่‼️ น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพได้อย่างไร

สาเหตุการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่อง

1.)การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทำให้เกิดสารประเภทกรด ที่มีคราบยางเหนียว และยังมีความหนืดเพิ่มขึ้น โดยปฏิกิริยานี้จะเกิดได้เร็วถ้าหากมีอุณหภูมิสูง จะทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น

2.)สารเพิ่มคุณภาพถูกใช้หมดไปหรือเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้น้ำมันเครื่องไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะสามารถดูแลและปกป้องเครื่องยนต์ของคุณได้

3.)สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปปะปนอยู่ในระบบเครื่องยนต์ ความชื้น เศษโลหะ สิ่งสกปรกที่เกิดจากการเผาไหม้ เป็นสาเหตุการเสื่อมสภาพของน้ำนมันเครื่อง และเพื่อคงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามคู่มือกำหนดนะคะ

Visitors: 658,001