ตัวเลขหน้า W คืออะไรต่างกันอย่างไร ?

วิธีอ่านค่าความหนืดของน้ำมันเครื่อง‼️

เบอร์น้ำมันเครื่อง ชนิดของความหนืดหรือเบอร์ SAE ตามที่เห็นบนฉลากน้ำมันเครื่องมักจะมีข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์มากมาย ที่เห็นครั้งแรกเป็นต้องสับสน แต่จริงๆ มีหลักการอ่านรายละเอียดอยู่ หากเราเข้าใจหลักการจะทำให้เลือกซื้อน้ำมันเครื่องได้ดียิ่งขึ้น

ค่า SAE หรือ Society of Automotive Engineers : มาตรฐานน้ำมันเครื่องของสมาคมวิศวกรรมยานยานต์ (SAE) แสดงถึงค่าความหนืด (ความข้นใส) ของน้ำมันเครื่อง โดยแสดงรายละเอียดทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ *

1) น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว (monograde) หมายถึง น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดค่าเดียว เช่น SAE 40 หรือ SAE 10W เป็นต้น โดยตัวอักษร “W” บ่งบอก ชุดตัวเลขค่าความหนืดเกรดฤดูหนาว (Winter) หรือค่าความหนืดที่อุณหภูมิต่ำ ทดสอบความหนืดในการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเย็น และความสามารถในการสูบฉีดน้ำมันเครื่องผ่านปั๊มที่อุณหภูมิต่ำ หากน้ำมันเครื่องมีค่าความหนืดน้อย จะสามารถไหลไปหล่อลื่นส่วนต่างๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น 
ส่วนชุดตัวเลขที่ไม่มี W หมายถึง ค่าความหนืดเกรดฤดูร้อน หรือค่าความหนืดที่อุณหภูมิสูง ณ อุณหภูมิการทำงานจริงของเครื่องยนต์ วัดที่ 100°c ค่ายิ่งมาก แสดงถึงความหนืดมาก หากความหนืดมีค่าน้อยเกินไปเมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิสูง จะทำให้ประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ลดลง แต่หากมีค่าความหนืดที่มากเกินไป ก็จะให้ประสิทธิภาพทางการระบายความร้อนด้อยลง รวมถึงกินน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์เพื่อหมุนเวียนน้ำมันเครื่องมากขึ้นนั่นเอง *

2) น้ำมันเครื่องเกรดรวม (multigrade) หมายถึง น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืด 2 ค่า เช่น 15W-40 โดยค่าความหนืดจะครอบคลุมช่วงอุณหภูมิการทำงาน ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำ จนถึงอุณหภูมิสูง ซึ่งปัจจุบันในท้องตลาดมักจะระบุเป็น น้ำมันเครื่องเกรดรวม เช่น 5W-30, 10W-40, 15W-40 เป็นต้น

Visitors: 658,013