กรองอากาศ FULL 1-FFD297 สำหรับรุ่น FORD Ranger 1999-2005 FORD Everest 2003-2006 (เครื่อง 2.5) แทนเบอร์ WL81-13-ZA0, R2N5-13-ZA5

กรองอากาศ ฟูล 1-FFD297  FORD Ranger 1999-2005, FORD Everest 2003-2006 (เครื่อง2.5)
Engine Air Filter - FULL - 1-FFD297  FORD Ranger 1999-2005, FORD Everest 2003-2006 

ใช้แทน เบอร์ WL81-13-ZA0, R2N5-13-ZA5

- FORD Ranger 1999-2005

- FORD Everest 2003-2006 (เครื่อง 2.5)

ราคา220 บาท
จำนวน:
Visitors: 659,142