PTT น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ COMPRESSOR OIL 68 ขนาด 18 ลิตร | Oilsquare ออยสแควร์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)  ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพชนิดต่อต้านการสึกหรอ สารป้องกันการเกิดสนิม และสารต่อต้านการเกิดฟอง 


คุณสมบัติ

-สามารถทนความร้อน ป้องกันการทำปฏิกริยากับออกซิเจนและแยกตัวจากน้ำได้ดี 

-ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแยกน้ำและอากาศการใช้งาน

-ใช้สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้น้ำมันที่ผ่านมาตรฐาน DIN 51506 VDL

-เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์ทุกชนิด 


ความหนืด : ISO VG 68

มาตรฐานคุณภาพ 

-DIN 51506 VDL

ราคา1,688 บาท
จำนวน: