น้ำยาล้างหัวฉีดรถยนต์ดีเซล AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN ขนาด 237 ml

แอมซอย น้ำยาล้างหัวฉีดรถยนต์ดีเซล ขนาด 237 ml

AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN Packed 237 Ml.

 

ลักษณะการใช้งาน

· น้ํา ยา ล้าง หัว ฉีด รถยนต์ดีเซล Amsoil Diesel Injector Clean เหมาะสำหรับ สามารถใช้งานได้กับเครื่องยนต์ดีเซล ของรถทุกชนิด ทั้งงานเบา งานหนัก และรวมถึงเครื่องยนต์เรือ

· สำหรับการใช้ครั้งแรก ใช้ 2 ขวด ต่อ น้ำมัน 68-75 ลิตร

· การใช้ครั้งต่อไป ใช้ 1 ขวดต่อ น้ำมัน 68-75 ลิตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

· ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง

· รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด

· ป้องกันการกัดกร่อนภายในเครื่องยนต์

· เครื่องยนต์เดินเรียบ ลดการกระตุกของเครื่องยนต์

สินค้านำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ราคา348 บาท
จำนวน: