ATE น้ำมันเบรค เอเต้ DOT4 TYP 200 For Racing 1 ลิตร

น้ำมันเบรคมาตรฐาน DOT4 TYP 200 จุดเดือดสูงกว่า 280 องศสเซลเซียส

ใช้กับรถยนตร์ดิสเบรค 4 ล้อ และหรือล้อหลังดรัมเบรค

ห้ามนำน้หมันเบรคที่ต่างชนิดกันผสมกัน

ถ้าน้ำมันเบรคสัมผัสกับสีรถให้รีบล้างออกทันที

ห้ามใช้น้ำมันเบรคแทนน้ำมันหล่อลื่น หรือจาระบีเด็ดขาด

ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงปลอดภัยต่อระบบเบรค

ราคา530 บาท
จำนวน:
Visitors: 568,836