จาระบี เทรน ซุปเปอร์ แอล ที 3 TRANE Super LT3 Extream Pressure Grease ขนาด 5 กิโลกรัม

การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง 

1.ควรเลือกใช้จารบีให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน

2.เก็บจารีให้พ้นมือเด็ก

3.ควรล้างมือให้สะอาด หลังจากใช้งานเสร็จ

4.เมื่อใช้งานจารบีเสร็จควรเก็บให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการใช้งานครั้ง

5.เก็บไว้ในโรงเก็บที่สามารถป้องกันแดดและฝน โดยโรงเก็บจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำมันเลื่อมคุณภาพ


วิธีใช้ 

จารบี TRANE SUPER HT เหมาะสำหรับให้การหล่อลื่นและป้องกันน้ำชะล้างการสึกหรอก กดกระแทก เสียดทาน เช่น ตลับลูกปืน เพลาขับ ลูกหมาก เครื่องยนต์หรือยานพหนะ ต่างๆ

ราคา738 บาท
จำนวน:
Visitors: 596,707