Mobil jet oil 2 หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด 946 ml. | Oilsquare

Mobil  jet oil 2 เหมาะสำหรับ

✅Jet ski
✅Big Bike
✅เครื่องยนต์ Supercharger turbo
✅Jet engine
✅Jet turbine
✅เครื่องจักร

เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ ไม่ใช่ใช้หล่อลื่นห้ามใช้แทนน้ำมันเครื่อง
ดังนั้นควรใช้ในปริมาณที่ไม่เกิน 300 CC.
แนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับน้ำมันเครื่องเกรด Fully syn ที่ได้มาตรฐาน

ราคา980 บาท
จำนวน: