UT engine Surfact degrees สเปรย์ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ ขนาด 650 ml. | Oilsquare

UT engine สเปรย์ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ ขนาด 650 ml.

UT engine Surfact degreaser Packed 650 Ml.


คุณสมบัติ, ผลิตภัณฑ์นี้สามารถซอกซอนเข้าไปในบริเวรพื้นผิวเครื่องรถยนต์ เพื่อทำความสะอาดคราบน้ำมันและคราบสกปรกพื้นผิวของเครื่องยนต์ได้อย่างง่ายดาย สามารถทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ราคา168 บาท
จำนวน: