น้ำยาเติมหม้อพักกระจก DUPRO ขนาด 500 มิลลิลิตร

น้ำยาเติมหม้อพักกระจก DUPRO  ขนาด500ml. 

Dupro Washer Tank Packed 500 Ml.

 

ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่น 

วิธีใช้

ใส่น้ำยา1ฝา ต่อน้ำ1ลิตร 

ราคา158 บาท
จำนวน: