CRC THROTTLE BODY & AIR-INTAKE CLEANER นํ้ายาทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ ขนาด 141 กรัม | Oilsquare

CRC THROTTLE BODY & AIR-INTAKE CLEANER นํ้ายาทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อ ขนาด 141 กรัม 

คุณสมบัติ

 • เนื้อน้ำยาเข้มข้นสูงสามารถขจัดคราบเขม่าตกค้าง ในการฉีดเพียงไม่กี่ครั้ง 

• ใช้ฉีดล้างลิ้นปีกผีเสื้อและท่อส่งอากาศของเครื่องยนต์ 

• สามารถฉีดล้างโดยไม่ต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาล้าง โดยที่น้ำยาจะไม่เข้าไปตกค้างภายในระบบเครื่องยนต์ 

• นํ้ายาระเหยแห้งเร็ว และไม่เป็นอันตรายกับสารเคลือบต่างๆ 

• ช่วยแก้อาการเครื่องยนต์รอบเดินเบาไม่นิ่ง รอบตก รอบสูง เบาดับ เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น ฯลฯ 


วิธีใช้ 

1. เขย่ากระป๋อง 

2. ฉีดพ่นเป็นจังหวะๆ ห่างชิ้นงาน 20- 30 cm 

3. กลับหัวและฉีดไล่ลมหัวจุกฉีดก่อนจบงาน 

ราคา188 บาท
จำนวน: