น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ปตท PTT PERFORMA SYNTHETIC 0W-20 เครื่องยนต์เบนซินขนาด 3+1 ลิตร | Oilsquare

คุณสมบัติพิเศษ • VI 200++ ให้การปกป้องสูงสุดทุกอุณหภูมิ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมือง • HFS Technology เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องและลดการเติมพร่อง • ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด • เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ออกตัว เร่งแซงสูงสุด • ยืดอายุการใช้งาน ยาวนานสูงสุด • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง 6.4% โดยปริมาตร[1] • และสามารถยืดระยะทางการใช้มากกว่า 1.5 เท่าเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นประเภทเดียวกัน[2] มาตรฐาน API SN

ราคา900 บาท
จำนวน: