หัวเชื้อน้ำมันเบนซิน BCP (บางจาก) FURIO G ULTRA PREMIUM GASOLINE FUEL TREATMENT ขนาด 120 ml | Oilsquare

FURIO G ULTRA PREMIUM GASOLINE FUEL TREATMENTเป็นหัวเชื้อน้ำมันเบนซิน ประกอบด้วยสารชะล้างทำความสะอาดหัวฉีด (Clean up) และสารเพิ่มค่าออกเทนคุณภาพสูงเหมาะสำหรับเติมลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน และแก็สโซฮอล์ ทำให้รถเติมหัวเชื้อมีคุณสมบัติดังนี้ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และหัวฉีดตั้งแต่ถังแรกของการใช้งานช่วยให้รถยนต์มีอัตราเร่งและกำลังดีขึ้นช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่อยู่เสมอแนะนำการใช้งานเติมหัวเชื้อเบนซิน 1 ขวด ต่อน้ำมันเบนซิน 40 ลิตรเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภททั้งรุ่นเก่า จนถึงรุ่นปัจจุบันใช้ได้สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และแก็สโซฮอล์ 91, 95, E10, E20 จนถึง E85สามารถเติมลงในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และสมรรถนะสูง(ฺBig Bike)

ราคา48 บาท
จำนวน:

Visitors: 598,432