AMSOIL น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ รุ่น Signature 0W-20 สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 3.784 ลิตร. l Oilsquare

คุณประโยชน์


เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น  


ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุด เนื่องจากการเรียงตัวโมเลกุลของน้ำมันที่ใช้ผลิตมีความสม่ำเสมอ และเป็นรูปแบบเดียวกัน (Uniform)  ทำให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างผิวโลหะ ซึ่งต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปที่การเรียงตัวของโมเลกุลน้ำมันไม่สม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสารปรุงแต่งซึ่งช่วยลดความเสียดทาน ทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป


ลดการสึกหรอขั้นสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  มีความแข็งแกร่งของฟิลม์เคลือบผิวโลหะในเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นมีการเพิ่มสารต่อต้านการสึกหรอ เพื่อช่วยทำให้การสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นน้อยที่สุด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นานมากขึ้น


ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาถูกกว่า เนื่องจากระยะการเปลี่ยนถ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์ให้เกิดการสึกหรอน้อยลง เมื่อคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เวลาที่สูญเสีย  และสภาพเครื่องยนต์ที่ยังคงอยู่ในสภาพดี  ทำให้ผู้ขับขี่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

ราคา2,788 บาท
จำนวน: