AMSOIL น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ รุ่น Signature 5W-30 สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 3.784 ลิตร. l Oilsquare

คุณประโยชน์

เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น Signature สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น

ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น Signature เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุด เนื่องจากการเรียงตัวโมเลกุลของน้ำมันที่ใช้ผลิตมีความสม่ำเสมอ และเป็นรูปแบบเดียวกัน (Uniform) ทำให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างผิวโลหะ ซึ่งต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปที่การเรียงตัวของโมเลกุลน้ำมันไม่สม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสารปรุงแต่งซึ่งช่วยลดความเสียดทาน ทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป

ลดการสึกหรอขั้นสูงสุด น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น Signature มีความแข็งแกร่งของฟิลม์เคลือบผิวโลหะในเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นมีการเพิ่มสารต่อต้านการสึกหรอ เพื่อช่วยทำให้การสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นน้อยที่สุด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นานมากขึ้น