สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ CRC 5.56 MULTI PURPOSE LUBRICANT SPRAY ขนาด 550 ml. l Oilsquare

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ CRC 5.56 MULTI PURPOSE LUBRICANT SPRAY 400G 5005


ใช้หล่อลื่น ไล่ความชื้น กัดสนิม คลายน็อตสกรูและชิ้นส่วนที่จับกันแน่น

ป้องกันการกัดกร่อน ทำความสะอาดคราบนำ้มัน จารบี เขม่า กาว ยางมะตอย ฯลฯ

ให้พลังในการแทรกซึมสูง

ปราศจากมีกลิ่นฉุน

Made in Australia

ราคา180 บาท
จำนวน: