Mobil Rarus 424 Series iso 32 ขนาด 20 ลิตร น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม Oilsquare

เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศที่ไม่ก่อขี้เถ้าที่ให้สมรรถนะสูงพิเศษ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดที่เข้มงวดของผู้ผลิตเครื่องอัด

อากาศรายใหญ่ เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงกับระบบสารเพิ่มคุณภาพสมรรถนะสูงเพื่อให้การป้องกันอุปกรณ์ได้ดี

พิเศษ และไว้วางใจได้ในการใช้งานเครื่องอัดอากาศในสภาพงานเบาถึงหนัก ห้การป้องกันการกหรอได้ดีเยม วมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจาก

การซ่อมบำรุง โดยช่วยขจัดปัญหาการเกิดคราบตะกอนตกค้างในอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด

ราคา2,665 บาท
จำนวน: