Shell น้ำมันไฮดรอลิค เชลล์ เบอร์ 68 ขนาด 18 ลิตร น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม Oilsquare

น้ำมันไฮดรอลิกที่ให้การป้องกันการสึกหรอและประสิทธิภาพการใช่้งานที่ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป สำหรับ

การใช้งานใน อุคสาหกรรม การผลิต เครื่องจักร

ราคา1,780 บาท
จำนวน: