AISIN น้ำยาล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ENGINE FLUSH ADDITIVE ขนาด 300 ml. l Oilsquare

ไอชิน น้ำยาล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ขนาด 300 ml.

AISIN ENGINE FLUSH ADDITIVE Packed 300 Ml.

คุณสมบัติ

  • ทำความสะอาดและป้องกันการสะสมของคราบต่าง ๆ บริเวณลูกสูบ แหวนลูกสูบ ในช่องทางต่าง ๆ ที่มีการไหลผ่านของน้ำมันเครื่อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็ว
  • ลดการเกิดเสียงของเครื่องยนต์
  • พื้นฟูสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้คืนความสมบูรณ์สูงสุด
  • ใช้ได้ทั้งระบบ เบนซินและดีเซล

วิธีใช้
1. ดับเครื่องยนต์ ก่อนการถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมน้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ AISIN ลงในช่องเติมน้ำมันเครื่อง
2. ติดเครื่องยนต์ ปล่อยให้เครื่องเดินเบา 10-20 นาทีโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง
3. ถ่ายน้ำมันเก่าออกจนหมด
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่และไส้กรองใหม่ของ AISIN เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

** 1ขวด สามารถใช้กับรถยนต์ 1 คัน **

ราคา265 บาท
จำนวน: