CRC Power Lube นํ้ามันหล่อลื่นป้องกันสนิมคุณภาพสูง 312 g. l Oilsquare

CRC Power Lube นํ้ายาหล่อลื่นอเนกประสงค์312 g.

- หล่อลื่นลดฝืด 

- ไล่ความชื้น 

- ป้องกันสนิม 

- คลายเกลียวกัดสนิม

- นํ้ายากลิ่นหอม หมาะใช้ภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน 

- Made In USA 

ราคา188 บาท
จำนวน: